O PROJEKCIE PDF Drukuj Email

Realizacja projektu "Zrozumieć Świat" rozpoczęła się w styczniu 2011 r. i będzie trwać do grudnia 2012 r.

Projekt to lokalna inicjatywa gminy, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie gmina Kozłów dostrzega na swoim terenie.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum w Kozłowie.

Wsparciem zostanie objętych 67 uczniów ( w tym 32 dziewczynki i 35 chłopców).

Młodzież uczestniczy w zajęciach rozwijających swoje zdolności i zainteresowania,

zajęciach wyrównawczych, z doradcą zawodowym i psychologiem.

Rekrutacji uczestników do poszczególnych zajęć pozalekcyjnych dokonała komisja powołana przez dyrektora gimnazjum.

 
zrozumiecswiat.kozlow.pl © 2021 Zrozumieć Świat
Made by Tri-Plex Technology