OFERTA ZAJĘĆ PDF Drukuj Email

W ramach projektu realizowane są:

- Zajęcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych"Konwencjonalne i alternatywne źródła energii"

W zajęciach tych uczestniczy 10  uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,

brali udział w konkursach przedmiotowych oraz wykazują zainteresowania tematyką zajęć.

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki, w których uczestniczy 20 uczniów mających problemy

z przyswajaniem wiadomości i umiejętności. W rekrutacji do tych zajęć,komisja uwzględniała głównie wskazania

poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz sugestie nauczycieli.

- Zajęcia z psychologiem mają na celu wzmocnić samoocenę uczniów i motywację do pracy nad sobą w pokonywaniu trudności.

- Zajęcia z doradcą zawodowym, które rozwijają kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, pomagają w wyborze przyszłego zawodu.

 
zrozumiecswiat.kozlow.pl © 2018 Zrozumieć Świat
Made by Tri-Plex Technology